NICOLAE DABIJA – „EST DE VEST: MITROPOLITUL ANTONIE”

iunie 29, 2007 at 2:24 pm (Uncategorized)

 

EST DE VEST: MITROPOLITUL ANTONIE

Mitropolitul Antonie Plămădeală a fost şi rămîne a fi unul dintre cei mai distinşi oameni de cultură basarabeni din toate timpurile.

Acest fiu de ţăran din satul Stolniceni judeţul Lăpuşna s-a refugiat după ultimul război dincolo de Prut.

S-a călugărit.

Dar a fost dat afară din monahism pentru că nu uitase de locul în care a văzut lumina zilei, pomenindu-l în rugăciunile sale.

A redactat în anii 1945-46 un ziar clandestin, „Ecoul Basarabiei”, fiind căutat de organele de represalii în toţi cei şase ani de fugă pe la mănăstirile din ţară, dar nu şi-a contestat „Ecoul Basarabiei”.

A fost după aceea condamnat de către regimul comunist la 7 ani de închisoare, pentru că amintea mereu, şi sie şi altora, de Basarabia naşterii lui, rugîndu-l pe Cel de Sus să n-o părăsească măcar El.

În închisoarea de la Jilava se simţise, cum avea să mărturisească chiar dînsul, „ca Iona în chit”.

Dar şi acolo îşi făcea rugăciunea, dar şi acolo rămăsese tot Leonida Plămădeală, fiul dascălului Vasile din Stolniceni.

A fost suit pe cruce în adevăratul sens al cuvîntului dar nu s-a dezis de tine, Basarabie.

La congresul refugiaţilor care avusese loc la Iaşi la 30 iunie 1995, Antonie Plămădeală, avea să amintească de evreii care cîntau în surghiun cîntecele lor de jale, jurîndu-şi:

„De te voi uita, Ierusalime,

uitată să fie dreapta mea…”

imediat adăugând:

De te voi uita, Basarabie,

uitată să fie dreapta mea…”.

Aşa au cîntat şi mai cîntă basarabenii aflaţi în refugiu. Aşa vor fi suspinat cei deportaţi în Siberia. Aşa trebuie să plîngem şi noi peste amintirea celor deportaţi:

„De vă vom uita,

uitată să fie dreapta noastră…”.

Tot atunci mitropolitul a menţionat că nici unul din sutele de mii de basarabeni care au plecat din calea tancurilor sovietice în 1940 sau 1944 „n-a plecat cu alt gînd, decît cu gîndul de întoarcere”. Nimeni dintre ei n-a crezut că nu se va>>> continuarea aici >>>

%d blogeri au apreciat: