BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR PUBLICATE

OPERA – O BIBLIOTECĂ DE CĂRŢI

Bibliografia Mitropolitului Antonie Plămădeală

Lucrări în volum


1. Trei ceasuri în iad, roman, ed. Eminescu, Bucureşti, 1970 (ed. a II-a, 1993, 303 p. şi ed. a III-a, 1995, 303p.).

2. Tri ceasa v ada, traducerea romanului Trei ceasuri în iad în limba bulgară, ed. Narodnaia Cultura, Sofia, 1972.

3. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană. Bucureşti, 1972, 344 p. (şi în ST, an. XXIV, 1972, nr. 5-8, 325-625).

4. Bizanţ – Constantinopol – Istambul, Bucureşti, 1974 (de asemenea în BOR, an. XCII, 1974, nr. 9-10, p. 1087-1164 şi în „Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena”, 1975, p. 35).

5. Hans Küng si declaraţia „Mysterium Ecclesiae”, Bucureşti, 1974, 67 p. (şi în Ortodoxia, an XXVI, 1974, nr. 1, p. 5-69).

6. Clerici ortodocşi, ctitori de limbă şi cultură românească, Bucureşti, 1977, 69 p.

7. Biblia de la Bucureşti. Cine a făcut traducerea, Bucureşti, 1978 (şi în BOR, an XCVI, 1978, nr. 9-10, p. 1004-1018).

8. Un episod important din lupta pentru limba română, Bucureşti, 1978, 50 p. (şi în Ortodoxia, an XXX, 1978, nr. 3, p. 417-464).

9. Ca toţi să fie una, Bucureşti, 1979, 596 p.

10. Biserica Ortodoxă Română, în trecut şi astăzi, Bucureşti, 1979 (în limba română, engleză şi franceză).

11. Dascăli de cuget şi simţire românească, Bucureşti, 1981, 547 p.

12. Nume şi fapte în istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1983, 120 p.

13. Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor – sub îndrumarea…, Buzău, 1983, vol. I 420 p.; vol. II, 412 p.

14. Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983, 410 p.

15. Vocaţie şi misiune creştină în vremea noastră, Sibiu, 1984, 462 p.

16. Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de…, ed. Minerva, Bucureşti, 1984, XLVII + 435p.

17. Prima traducere a manualului lui Epictet în româneşte, Sibiu, 1984 (şi în MA, an XXIX 1984, nr. 9-10, p. 595-662).

18. Lazăr Leon Asachi în cultura românească, Sibiu, 1985, 524 p.

19. Biserica slujitoare, Sibiu, 1986, 325 p. (ediţie prescurtată).

20. Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar, în vremea lui Miron Romanul (1874-1889), după acte, documente şi corespondenţe inedite, Sibiu, 1986, 358 p.

21. Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918), după documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p.

22. Biserica Ortodoxă Română. Monografie album, coordonată de…, Bucureşti, 1987

23. Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea. Documente corespondenţă, Sibiu, 1987, 484 p.

24. Unitate, romanitate, continuitate, (pornind de la un izvor narativ din 1666), Sibiu, 1988, 303 p. + ilustraţii şi hărţi.

25. Calendar de inimă românească, Sibiu, 1988.

26. Alte file de calendar de inimă românească, Sibiu, 1988.

27. Tâlcuri noi la texte vechi. Predici, Sibiu, 1989, 479p.

28. Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989, 365 p.

29. Preotul in Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1994.

30. Gânduri la frumuseţi albe, 5 volume, Sibiu, 2004.

31. Elie Miron Cristea – Corespondenţă, Sibiu, 2005.

32. Visarion Puiu – Corespondenţă, Sibiu, 2005.

33. Visarion Puiu – Documente, Sibiu, 2005.

%d blogeri au apreciat: